Translate

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Είναι επιτρεπτός ο Έρωτας σε ζευγάρια με μεγάλη διαφορά ηλικίας;

Η Αγάπη μεταξύ Άνοιξης και Φθινόπωρου

Στην ανατολική πλευρά του δρόμου κατοικεί ένα καβγατζίδικο ζευγά­ρι, ο άντρας είναι νέος κι εντυπωσιακά όμορφος.
Στη δυτική πλευρά του -δρόμου κατοικεί ένα αρμονικό κι αγαπημένο ζευγά­ρι. ο άντρας είναι γέρος κι ασήμαντος.
Γιατί; Απλούστατα ο ασήμαντος στην εμφάνιση γέρος ξέρει πώς να ικανοποιήσει τη γυναίκα του, ενώ ο όμορφος νέος όχι.

Τον διάλογο αυτόν έγραψε ένας ανώνυμος δάσκαλος του ερωτικού Ταό για να διευκρινίσει το σημείο μεταξύ αγάπης κι ηλικίας. Σε μια κοινωνία που εφάρμοζαν το Ταό, που αυξανό­ταν τ’ όριο της ηλικίας, που τα γηρατειά δε συνοδευόντουσαν από διάφορες αναπηρίες δε θα μπορούσε να ισχύουν οι συνη­θισμένοι κανόνες. Άνθρωποι με ολωσδιόλου διαφορετικές ηλικίες μπορούσαν να παντρεύονται και να συζούν ευτυχισμέ­να.


Για παράδειγμα, η ηλικία κάποιου δε σήμαινε το ίδιο που σημαίνει σήμερα. Στις μέρες μας ένας άνθρωπος που είναι πά­νω από 65 θεωρείται πλέον στη δύση του. Αλλά γι’ αυτούς που εφάρμοζαν το Ταό, τα 65 χρόνια δεν ήταν μια ιδιαίτερα προχωρημένη ηλικία. Μπορούσαν να έχουν μπροστά τους 30 ή 40 χρόνια γεμάτα δύναμη κι υγεία. Άντρες και γυναίκες που εί­χαν πατήσει τα 65 μπορούσαν εύκολα να κάνουν έρωτα μ’ αυ­τούς που ήταν 20 ή 30 χρόνων. Αυτό που σήμερα θα μπορού­σαμε να το αποκαλέσουμε «Αγάπη μεταξύ Άνοιξης και Χει­μώνα», ήταν γι’ αυτούς που ακολουθούσαν το Ταό περισσότερο «Αγάπη μεταξύ Άνοιξης και Φθινόπωρου».

Τα περισσότερα απ’ τα αρχαία κείμενα του ερωτικού Ταό συνιστούσαν ιδιαίτερα αυτόν τον τύπο σχέσεων. Ένα βιβλίο, το Su Νϋ Ching, λέει τα εξής:
«Αν ένας άντρας μεγάλος στην ηλικία, έλθει σ’ επαφή με μία συνομήλική του μπορεί ίσως να κάνουν παιδιά. Το παιδί, όμως, κατά κανό­να δε θα φτάσει σε μεγάλη ηλικία.
Αλλά όταν ένας ογδοντάρης έλθει σ’ επαφή μ' ένα κορίτσι που είναι δεκαοκτώ ή ακόμη δεκαπέντε μπορούν να κάνουν παιδιά που κατά κανόνα θα φτιάσουν σε μεγάλη ηλικία Όπως, ακόμη, μια πενηντάρα μπορεί να έχει έναν νέο άντρα και συχνά μπορεί να αποκτήσει παιδιά.

1. Προκαταλήψεις της κοινωνίας
Χάρη στην «ερωτική επανάσταση» που έγινε τελευταία στη Δύση η «Αγάπη μεταξύ Άνοιξης και Φθινόπωρου» έχει γίνει πιο ανοικτή και πιο αποδεκτή απ’ ότι ήταν πριν. Ωστόσο η κοινωνία εξακολουθεί να είναι προκατειλημμένη. Οι άνθρω­ποι εξακολουθούν να κουτσομπολεύουν τέτοια ζευγάρια σα να έχουν κάτι το ανώμαλο. Ο Charlie Chaplin κι η Oona O’Neill ήταν ένα διάσημο ζευγάρι που προξένησε μειδιάματα κι ανασήκωμα του φρυδιού όταν παντρεύτηκε. Αυτή ήταν δε­καεπτά κι αυτός πενηντατέσσερα και τρεις φορές χωρισμένος. Ήταν, όμως, αρκετά δυνατοί κι άντεξαν στις αδυσώπητες προκαταλήψεις της κοινωνίας. Απογοήτεψαν τους καλοθελη­τές με το να ζήσουν ένα πολύ ευτυχισμένο κι αρμονικό γάμο.

2. Σχέση μεταξύ νέας γυναίκας κι ηλικιωμένου άντρα.
Αυτοί που γνωρίζουν το ερωτικό Ταό δεν εκπλήσσονται από μια τέτοια ευτυχισμένη εξέλιξη. Ξέρουν ότι η σχέση μεταξύ ενός ηλικιωμένου άντρα και μιας νέας γυναίκας έχει μερικά αληθινά πλεονεκτήματα.
Πρώτον: Ο ηλικιωμένος άντρας έχει συχνά καθυστερημέ­νη στύση πράγμα που παρατείνει την ερωτική προθέρμανση. Είναι ευχής έργο για τον άντρα αυτόν να συναντήσει μια νέα γυναίκα που να παράγει γρήγορα άφθονες κολπικές εκκρίσεις. Μην έχοντας ολοκληρωμένη στύση θα μπορεί να εισχω­ρήσει ο φαλλός του στον κόλπο της πολύ πιο εύκολα. Μπαί­νοντας σ’ ένα πλούσιο σε χυμούς περιβάλλον ο άντρας που γνωρίζει το Ταό μπορεί εύκολα να ολοκληρώσει τη στύση του. Κι η γυναίκα απ’ την πλευρά της θ’ ανακαλύψει ότι μια τέτοια τρυφερή κι αργή διαδικασία είναι προτιμότερη και πιο γοη­τευτική απ’ την ξαφνική και φοβισμένη στύση του νέου άντρα, τις απότομες αναστολές και τη γρήγορη εκσπερμάτωση.

Δεύτερο: Μια νέα γυναίκα δεν παράγει μόνο γρήγορα πλούσιους χυμούς, αλλά οι χυμοί αυτοί παραμένουν επίσης μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η πηγή των χυμών είναι σχεδόν ανεξάντλητη, για όσο χρονικό διάστημα η νέα γυναίκα ερεθίζεται. Κι αυτό είναι ωφέλιμο και για τους δύο. Επειδή ακριβώς ο άντρας είναι αργός στη στύση του, καθυστερεί ακόμη περισσότερο για να τελειώσει, πράγμα που είναι ένας βασικός παράγοντας για τη γυναίκα και μπορεί να της χαρίσει εκστατική ευδαιμονία, που πολλοί νέοι άντρες χωρίς πείρα δεν είναι σε θέση να το κατορ­θώσουν. Ένας ηλικιωμένος άντρας και μια νέα γυναίκα μπο­ρούν να είναι υπέροχος συνδυασμός.

Τρίτο: Νέες γυναίκες αναδίνουν μια φυσική μυρουδιά φρεσκάδας και νιότης που εύκολα διεγείρει έναν ηλικιωμένο άντρα. Σαν συμπλήρωμα ο ηλικιωμένος άντρας συμβάλει στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης κι ηρεμίας που πάρα πολύ λίγοι άπειροι νέοι άντρες είναι σε θέση να προκαλέσουν.

Τέταρτο: Και το πιο σημαντικό, μια νέα γυναίκα έχει ένα πολύ στενότερο κόλπο που σφίγγει και διεγείρει τον ηλικιωμέ­νο και τον πιο πεπειραμένο εραστή. Αν ο άντρας εφαρμόζει το Ταό θα ξέρει πώς να ελέγχει την εκσπερμάτωσή του ακόμη και κάτω από τέτοιες διεγερτικές περιστάσεις. Αυτό θα δώσει επί­σης στη νέα γυναίκα μια μεγάλη απόλαυση, επειδή θα συναι­σθάνεται τη χαρά της έξαψής του και τη βαθιά εκτίμησή του, ενώ ένας νέος άντρας θα το θεωρούσε μεγάλο εμπόδιο ή ακό­μα και παγίδα.

3. Σχέση μεταξύ ηλικιωμένου άντρα και ηλικιωμένης γυναίκας.
Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα όμως δεν ισχύουν σε σχέ­σεις μεταξύ ενός ηλικιωμένου άντρα κι μιας γυναίκας που έχουν περίπου την ίδια ηλικία. Μερικές φορές ώριμες γυναί­κες δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε μια παρατεινόμενη και γεμάτη σφρίγος ερωτική πράξη. Ο κόλπος της μερικές φο­ρές δεν είναι αρκετά υγρός και συνήθως ένας ή δύο σύντομοι ερωτικοί κύκλοι είναι όλο κι όλο που μπορούν να καταφέ­ρουν. Απαιτείται συχνά μεγάλος κόπος απ’ τη μεριά του άντρα. Πρέπει δηλαδή να την ερεθίζει πολύ πιο εντατικά και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ότι μια νεότερη γυναίκα. Τε­χνητά λιπαντικά μπορούν να βοηθήσουν, αλλά είναι υποδεέ­στερα υποκατάστατα. Κι εδώ μάλλον έχουμε μιαν εξήγηση γιατί μερικές φορές άντρες ηλικιωμένοι αλλά μ’ ερωτικό σφρί­γος χάνουν το ερωτικό τους ενδιαφέρον για τις συνομήλικες ερωμένες τους, δημιουργώντας μια πραγματική ή πλασματική ανικανότητα. Αλλ’ όταν τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν έρωτα με μια θελκτική νέα γυναίκα επανακτούν αμέσως το σφρίγος τους.

4. Η έλξη δεν είναι πάντα μονόπλευρη 
Η έλξη μεταξύ ενός ηλικιωμένου άντρα και μιας νέας γυναίκας δε σημαίνει ότι είναι πάντα μονόπλευρη. Πολλές νέες γυ­ναίκες προτιμούν για εραστές τους ηλικιωμένους άντρες. Ακο­λουθούν πάντως τη ροή της υπόληψης των κοινωνικών προκα­ταλήψεων. Πολλοί ηλικιωμένοι άντρες μπορούν να δώσουν στη νέα γυναίκα την αίσθηση της σιγουριάς, αλλά η γοητεία τους συχνά δε βασίζεται καθόλου στην οικονομική τους άνεση (παρ’ όλο που ο λαός πιστεύει το αντίθετο). Αυτοί οι άντρες έχουν μια πλουσιοπάροχη πείρα στους πόνους και στις χαρές του έρωτα και με το πέρασμα του χρόνου έχουν μάθει την αλη­θινή σημασία της τρυφερότητας. Και πολλές κοπέλες βρί­σκουν ότι τέτοιοι άντρες είναι γοητευτικοί κυρίως γι αυτό το λόγο.
Ένας άλλος λόγος είναι ο φόβος που έχουν μερικές νέες γυναίκες για τα γεράματα. Αν μια νέα γυναίκα παντρευτεί ένα συνομήλικό της, θα φοβάται ότι κάποια μέρα θα την εγκατα­λείψει για το χατίρι μιας νεότερης. Κάτι τέτοιες γυναίκες αποκτούν ένα κάποιο αίσθημα σιγουριάς όταν παντρεύονται μ’ ένα μεγαλύτερο άντρα. Ξέροντας ότι αυτός θα είναι εβδο­μήντα όταν αυτή θα είναι σαρανταπέντε έχουν την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επικίνδυνο. Κάτι σχεδόν παραπλήσιο είπε η Edna O’Brien στον Nell Dunn στο βιβλίο του με τίτλο Talking to women - Συνομιλώντας με Γυναίκες

Όλα αυτά είναι βάσιμοι λόγοι για την αιτιολόγηση μιας σχέσης μεταξύ ηλικιωμένου άντρα και νεότερης γυναίκας. Αλλά, θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι ν’ αναγνωρισθούν τέ­τοιες σχέσεις σαν αυτές καθαυτές. Πόσες μητέρες θα ήθελαν ή θα επέτρεπαν στις κόρες τους να είναι μαζί μ’ έναν άντρα κα­τά πολύ μεγαλύτερο τους; Πόσες ηλικιωμένες γυναίκες είναι αρκετά απροκατάληπτες και δεν τρέφουν αισθήματα μνησικακίας εναντίον μιας νέας γυναίκας που παντρεύεται με τέτοιο τρόπο;


5. Πλεονεκτήματα στη σχέση ηλικιωμένη γυναίκα-νέος άντρας.

Μια πιο φωτισμένη στάση θα επιταχυνόταν αν η κοινωνία ήταν λιγότερο σκληρή στη σχέση «ηλικιωμένη γυναίκα-νέος άντρας». Φυσικά, η κοινωνία στη πραγματικότητα καταδικά­ζει το σχήμα αυτό ακόμη πιο σκληρά. Οι ηλικιωμένες γυναίκες κατηγορούνται για τα πάντα, από παλαβομάρα μέχρι νυμφο­μανία. Στην ουσία, σε τέτοιες σχέσεις δεν υπάρχει πάντα κάτι το τρελό ή το ανώμαλο. Το αντίθετο, υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να λεχθούν σχετικά μ’ αυτό και για τις δύο πλευρές.
Όπως έχουμε, ήδη, υποδείξει στο κεφάλαιο για τον εκσπερματικό έλεγχο, μια ηλικιωμένη γυναίκα μπορεί να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση και συμπάθεια στις ερωτικές δυσκο­λίες ενός νέου άντρα παρά μια ερωμένη της ηλικίας του. Στην περίπτωση ενός ντροπαλού ή διατακτικού νέου, αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για την ερωτική του ευεξία. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ο κόλπος μιας ηλικιωμένης γυναί­κας, ειδικότερα όταν έχει γεννήσει, είναι συχνά λιγότερο στε­νός, πράγμα που εξυπηρετεί πολύ ένα νέο άντρα που ακόμα δεν έχει προλάβει ν’ αναπτύξει στην εντέλεια τον εκσπερματικό του έλεγχο. Ένας λιγότερο στενός κόλπος δεν είναι τόσο κατάλληλος για έναν ηλικιωμένο άντρα που κατέχει το ερωτι­κό Ταό επειδή δε μπορεί να του δώσει αρκετό ερέθισμα.

Νέοι άντρες διεγείρονται σχεδόν αμέσως όταν ερεθίζον­ται. Αυτό μπορεί να είναι πολύ ερεθιστικό για μερικές πεπει­ραμένες ηλικιωμένες γυναίκες, όπως ακριβώς ένας νεανικός κόλπος για έναν ηλικιωμένο άντρα. Κοιτάζοντας και χαϊ­δεύοντας το σε πλήρη στύση σκληρό, κατακόκκινο κι εξογκω­μένο yii heng ενός νέου άντρα μπορεί μια ηλικιωμένη γυναί­κα να γίνει αρκετά ικανή για μια εμπνευσμένη ερωτική πράξη. Ένας ηλικιωμένος άντρας δε θα τα κατάφερνε ίσως να τη διε­γείρει στον ίδιο βαθμό.
Οι μεγαλύτερες  γυναίκες ελκύουν τους νέους άντρες για τους ίδιους λόγους που οι νέες γυναίκες προτιμούν τους μεγαλύτερους άντρες. Μερικοί άντρες αφυπνίζοντας το μητρικό ένστικτο της ηλικιωμένης γυναίκας γίνονται κέντρο προσοχής και το απολαμβάνουν. Αρκετοί νέοι άντρες βρίσκουν ότι ο συνδυασμός ερωτικής και μητρικής αγάπης είναι ακαταμάχη­τος. -
Είναι γι’ αυτό τραγικό τέτοιες σχέσεις να κρατιούνται μυστικές και παράνομες. Αν όλοι μας δείχναμε κάπως μεγαλύτε­ρη κατανόηση θα βλέπαμε ότι τέτοιες σχέσεις δε θα έπρεπε να καταδικάζονται αλλά να ενθαρρύνονται. Και θα μπορούσαμε να είμαστε στο δρόμο για την επίλυση των προβλημάτων πολ­λών ηλικιωμένων μοναχικών γυναικών καθώς και ντροπαλών νέων αντρών.


6. Ατομική υγιεινή.
Οι σχέσεις «Άνοιξης-Φθινόπωρου» προτρέπουν κατά κανόνα τους ηλικιωμένους άντρες και γυναίκες να μη παραμελούνται. Εξακολουθούν, όμως, να υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι και μεσόκοποι που δεν αναγνωρίζουν τη σημασία της εξωτερικής εμφάνισης ή ακόμη της ατομικής υγιεινής με αποτέλεσμα να υποφέρουν σκληρά από μοναξιά. Ο Bertrand Russell στην Αυτοβιογραφία του περιγράφει πως εξ αιτίας της κακοσμίας του στόματός του διαλύθηκε η σχέση του με μια γοητευτική νέα γυναίκα: «Υπέφερα από πυόρροια χωρίς καν να το ξέρω κι αυτό δημιούργησε δυσοσμία που επίσης δεν ήξερα. Δεν ήθε­λε να με φέρει σε δύσκολη θέση λέγοντας το και μόνο όταν εγώ το ανακάλυψα και το θεράπευσα, ομολόγησε το πόσο την είχε ενοχλή­σει».
Η εμπειρία του Russell δεν είναι μοναδική και υπενθυμί­ζει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να απαλλαγούμε γρήγορα απ’ την κακοσμία του στόματος και γιατί είναι ένδει­ξη πως κάτι σοβαρό δεν πάει καλά και γιατί είναι ενοχλητικό στους άλλους.

7. Συμπεράσματα 
Ένα απ’ τα επακόλουθα της ερωτικής επανάστασης είναι ότι οι σχέσεις « Άνοιξης-Φθινοπώρου» θα έπρεπε να είναι όλο και πιο συνηθισμένες, όλο και πιο αποδεκτές. Συνήθως οι άν­θρωποι θεωρούν τον ηλικιωμένο τυχερό που κατέκτησε τον νεαρό εραστή. Όμως, αυτή η τύχη είναι αμφίπλευρη. Ένα νέο κι άπειρο άτομο μπορεί να μάθει πολλά και ν’ απολαύσει ακόμη περισσότερα στην ερωτική του συνύπαρξη μ’ ένα ηλι­κιωμένο ερωτικό σύντροφο. Πραγματικά μόνο μετά από τέ­τοιες εμπειρίες πολλοί νέοι και νέες απόλαυσαν εκστατικά τον έρωτα. Δύο ανέραστοι είναι κλασική συνταγή για μια ερωτική αποτυχία.

Αν έχουμε μερικούς δισταγμούς γύρω απ’ τη σχέση «Άνοιξης-Φθινοπώρου», είναι οι παρακάτω: μπορεί να είναι επικίνδυνο για τον ηλικιωμένο άντρα που δε γνωρίζει το ερω­τικό Ταό να έχει σχέσεις με μια φλογερή νέα γυναίκα. Η γοη­τεία της κι οι ερωτικές της απαιτήσεις μπορεί να είναι τόσο ακαταμάχητες ώστε να ξοδευτεί όλη του η ερωτική ενέργεια. Για ανθρώπους που έχουν τέτοιες σχέσεις το Ταό είναι ο ιδανι­κός δρόμος για ν’ αποκτήσει κανείς την αρμονία των Γιν- Γιανγκ και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ενέργειά του.Olan Chang

Tο Eρωτικό Ταό