Translate

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΝΤΡΑ;

Σήμερα, πολλοί είναι αυτοί που, λανθασμένα, πιστεύουν πως η Τάντρα είναι μια πνευματική διαστρέβλωση σεξουαλικής θεραπείας, μια δικαιολογία για να εμπλακεί κανείς σε ερωτικά παιχνίδια, ένα είδος εθισμού σε ατελείωτες ώρες οργασμού. Όμως, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια.

Το μονοπάτι της Τάντρα μάς δι­δάσκει πώς να αγκαλιάσουμε και να ενοποιήσουμε τις συνηθισμένες, τις ερωτικές και τις ιερές διαστάσεις της ζωής, γιατί όλες πηγάζουν από το Πνεύμα. Η ομορφιά και η σοφία της Τάντρα έγκειται στο ότι αποδέχεται τη σεξουαλικότητα ως μια δίοδο στον «εκστατικό νου της υπέροχης ευδαιμονίας».


Πράγματι, αυτό που συμβαίνει όταν βρισκόμαστε στην κορύφωση του οργασμού είναι ότι ξεπερνάμε την ψευδαίσθηση του κατακερματισμού και του αποχωρισμού και ρίχνουμε μια φευγαλέα ματιά στην ενότητα και στη διασυνδετικότητα όλων των όντων. Και μέσω του άλλου — του συντρόφου μας — ερωτευόμαστε τη ζωή.

Από αρχαιοτάτων χρόνων, η Τάντρα δίδασκε την καλλιέργεια της ερωτικής αγάπης ως τέχνης, μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής πνευ­ματικής μεθόδου. Κι αυτό γιατί η σεξουαλική πράξη έχει την ιδιαίτε­ρη δυνατότητα να ανοίγει την ύπαρξή μας στην εμπειρία της έκστα­σης. 

Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, η Τάντρα αμφισβητεί την άποψη των περισσότερων πνευματικών και θρησκευτικών δρόμων, που υποστηρίζουν πως, για να ασκήσουμε το διαλογισμό ή να αφυ­πνίσουμε το Πνεύμα μας, πρέπει να καταπνίξουμε ή να υπερβούμε τη σεξουαλικότητά μας. Η Τάντρα εξεγέρθηκε ενάντια σ’ αυτά τα ασκη­τικά δόγματα που απαρνούνται τη ζωή. Αναγνωρίζει ότι η ερωτική πράξη βρίσκεται στη ρίζα της ζωής και ότι με το να λατρεύουμε και να διαλογιζόμαστε πάνω στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα και στην ερωτική ένωση, στην πραγματικότητα, δείχνουμε το βαθύ σεβασμό που τρέφουμε για τη ζωή, κάτι που μας οδηγεί κατευθείαν μέσα από την απόλαυση των αισθήσεων στην πνευματική απελευθέρωση.

Η Τάντρα διδάσκει ότι, για να κυριαρχήσουμε στους πόθους μας, δεν πρέπει να τους αποφεύγουμε αλλά να βυθιζόμαστε σ’ αυτούς. Για να τους υπερβούμε, πρέπει να τους γνωρίσουμε και να τους βιώσουμε σε βάθος. Στην πραγματικότητα, η Τάντρα μάς διδάσκει πως τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από τη διαδικασία κατανόησης της πραγματικότητας. Δεν χρειάζεται να υποφέρουμε θυσιάζοντας τις απολαύσεις της ζωής. Αντίθετα, μπορούμε να τις δούμε ως ευκαιρίες για αφύπνιση και να τις καλλιεργήσουμε ως τέτοιες. 

Η Τάντρα μάς διδάσκει να περικλείουμε στην ολότητά μας κάθε στιγμή που ζούμε, να ανταποκρινόμαστε με το σώμα μας, να νιώθουμε με την καρδιά μας, να αντιλαμβανόμαστε με διαύγεια και να είμαστε απόλυτα παρόντες με τους άλλους και με τη ζωή. Σ’ αυτό το βιβλίο, θα εξερευ­νήσουμε τους τρόπους που φέρνουν αυτή την ενέργεια, το πάθος και την επίγνωση σε όλες τις φαινομενικά συνηθισμένες και ασυνήθιστες στιγμές και κάνουν την καθημερινή ζωή ένα ταξίδι αφύπνισης.

Η λέξη Τάντρα είναι σανσκριτική και προέρχεται από τη ρίζα ταν, που σημαίνει «να διευρύνεσαι». Μέσα από τη μελέτη και την άσκηση της τέχνης της Τάντρα, έφτασα στον εξής ορισμό: η Τάντρα είναι η τέχνη που συνδέει τις συχνά αντιφατικές μεταξύ τους πλευρές του εαυτού, ή αλλιώς, της προσωπικότητάς μας σε ένα ενοποιημένο όλο, με σκοπό τη διεύρυνση της συνείδησής μας. Ο λόγιος Ajit Mookerjee ορίζει την Τάντρα ως «τη γνώση μιας συστηματικής, επιστημονικής και εμπειρικής μεθόδου που προσφέρει στον άνθρωπο την ευκαιρία να διευρύνει τη συνείδηση και τις ικανότητές του — μια διαδικασία μέ­σω της οποίας το άτομο μπορεί να αντιληφθεί τις έμφυτες πνευματι­κές δυνάμεις του».

Margot Anand
"Η Τεχνη της καθημερινής Έκστασης"