Translate

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Ο έλεγχος της εκσπερμάτωσης δεν είναι πράγμα αδύνατο για τον άντρα

Πολλές Ανατολικές πραγματείες πάνω στο σεξ ασχολούνται εκτεταμένα με το θέ­μα της συγκράτησης του σπέρματος και του συνειδητού έλεγχου της εκσπερμάτωσης. Πολυάριθμες τεχνικές, μερικές συμπληρω­ματικές, χρησιμοποιούνται. Όλες βασίζονται στη γνώση της σχέσης ανάμεσα στην αναπνοή, τη σκέψη και το σπέρμα. Θα περι­γράψουμε μερικές μεθόδους που είναι ταυτόχρονα άπλες και πρακτικές.

Ένα Ταοϊστικό βιβλίο της Δυναστείας των Τανγκ (γύρω στα 618-907 μ.χ.) αναφέρει:
Όταν ο άντρας νιώσει ότι πρόκειται να εκσπερματίσει, πρέπει να προσπαθήσει να σταθεροποιήσει την αναπνοή του, κρατώντας την αν είναι δυνατό, αλλά χωρίς να βιάζει τίποτα.

Κουνώντας τα χέρια του πάνω κάτω και αναπνέοντας μόνο με το υπογάστριο, αποκτά έλεγχο πάνω στην αναπνοή και το σπέρμα. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να διατηρείται ευθεία. Αν είναι απαραίτητο, μπορεί να πιέσει το σημείο Πινγκ-ι (τρία εκατοστά πάνω από το δεξί του στήθος) με το δείκτη και το με­σαίο δάκτυλο του αριστερού χεριού του, έπειτα να εκπνεύσει, σφίγγοντας ταυτόχρονα τα δόντια του. Η πράξη αυτή σίγουρα συγκρατεί το σπέρμα βοηθώντας το ν’ ανέβει ελεύθερα και να ωφελή­σει τον εγκέφαλο. Όταν το σπέρμα αποβάλλεται ελεύθερο, τούτο προκαλεί βλάβη στο πνεύμα.


Παρατηρήστε ότι σ’ αυτή την περιγραφή χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σωματικές και ψυχολογικές τεχνικές. Οποιαδήποτε συνειδητή κίνηση, όπως η κίνηση των χεριών στην παραπάνω περιγραφή, βοηθάει στον έλεγχο και κυκλοφορία της ενέργειας καθώς και στη συγκέντρωση του νου. Η πίε­ση στο σημείο βελονισμού, στο πάνω μέρος του αντρικού δεξιού στήθους, δημιουργεί ένα «βραχυκύκλωμα» που βοηθάει στη συγκράτηση της εκσπερμάτωσης. Ο δείκτης και το μεσαίο δάκτυλο του αριστερού χε­ριού συνδέονται με το παχύ έντερο (η πε­ριοχή του κέντρου του αφαλού) και τους μεσημβρινούς της σεξουαλικής ενέργειας/κυκλοφορίας, αντίστοιχα. Το σφίξιμο των δοντιών παράγει άφθονο σάλιο που ψυχραίνει και τρέφει ολόκληρο το σύστημα. 

Η συγκράτηση και ό έλεγχος της αναπνοής βοηθούν το άτομο ν’ αποκτήσει έλεγχο πάνω στην εκσπερμάτωση.

Ένα άλλο κείμενο, το Κλασικό Έργο των Αθανάτων, αναφέρει: Όταν ό άντρας θέλει να γυρίσει πίσω το σπέρμα για να μπορέσει να θρέψει τον εγκέφαλο, πρέπει να κάνει τα ακόλουθα. Μόλις νιώσει ότι έρχεται στιγμή να εκσπερματίσει, πρέπει να πιέσει δυνατά το μέρος ανάμεσα στο όσχεο και τον πρωκτό το πρώτο και το μεσαίο δάκτυλο του αριστερού χεριού του, εισπνέοντας βαθιά και σφίγγοντας δόντια, χωρίς να συγκρατεί την αναπνοή. Η πρα­κτική αυτή αναστέλλει την εκσπερμάτωση κα ενεργοποιεί το σπέρμα. Έτσι, το σπέρμα επιστρέφει από το Νεφριτένιο Βλαστό, ανεβαίνει και διεγείρει τον εγκέφαλο. Η μέθοδος αυτή διδάχτηκε από τον Λου τον Αθάνατο, που όρκισε ωστόσο τους μαθητές του να μην αποκαλύψουν αυτό το ισχυρό μυστικό στους αμύητους.

Για άλλη μια φορά συναντάμε τεχνική για τη συγκράτηση του σπέρματος που χρησιμοποιεί τους μεσημβρινούς για να βραχυκυ­κλώσει την ενεργειακή ροή. Στο μέρος ανάμεσα στο όσχεο και τον πρωκτό βρίσκεται ο πόρος άπ' όπου διέρχεται το σπέρμα προ­τού αποβληθεί. Η πίεση, λοιπόν, εκεί επαναφέρει το σπέρμα στην προστατική περιο­χή. Η πρακτική αυτή είναι κοινή στην Tαοϊστική και Ταντρική διδασκαλία· πολλές ερωτικές στάσεις της Γιόγκα συμβουλεύουν το μαθητή να πιέσει με τη φτέρνα του το μέρος ανάμεσα στο όσχεο και τον πρωκτό».

Ένας δάσκαλος της Δυναστείας των Χα, ο Βου Χσιεν, δίνει μία λεπτομερή περιγραφή του έλεγχου της εκσπερμάτωσης. Πρώτα συμβουλεύει τον άντρα να μην εξάπτεται υπερβολικά όταν κάνει έρωτα για να μην κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο. 
Έπειτα πρέπει να μάθει να ελέγχει το ρυθμό του εναλλάσσοντας μια βαθιά με τρεις ρηχές διεισδύσεις για ογδόντα έναν πλήρεις κύκλους. Κατόπιν ακολουθεί ένας ρυθμός μιας βαθιάς και πέντε ρηχών διεισδύσεων που επαναλαμβάνεται ογδονταμία φορές. Τέλος ο άντρας πρέπει να δοκιμάσει μια βαθιά και εννέα ρηχές διεισδύσεις.
Ο δάσκαλος προσ­θέτει ότι μόλις ό άντρας νιώσει ότι έρχεται η στιγμή να εκσπερματίσει, πρέπει να σταματάει κάθε κίνηση και ν’ αποσύρει το Νεφριτένιο βλαστό του, έτσι πού μόνο η άκρη του να παραμείνει μέσα στη Νεφριτένια πύλη της συντρόφου του. Αφού το πάθος του σιγάσει, μπορεί να ξαναρχίσει τις βαθιές διεισδύσεις. Τονίζει ακόμα, ότι το βασικό ενδιαφέρον του άντρα πρέπει να είναι το να βοηθάει τη γυναίκα να φτάνει εύκολα και συχνά σε οργασμό
Ο Βου Χσιεν συμβουλεύει τον άντρα να κλείνει τα μάτια του και να εισπνέει βαθιά άλλα απαλά μέσα από τη μύτη, αν θέλει να ελέγχει την εκσπερμάτωση του και να συγκεντρώνει το νου του. Επισημαίνει ότι ένας άντρας δεν πρέπει ποτέ ν’ αρχίσει να λαχανιάζει ενόσω κάνει έρωτα, γιατί έτσι θα χάσει τον έλεγχο και θα εκσπερματίσει. Η τελευταία του συμβουλή είναι ότι ο άντρας πρέπει να εξασκήσει την τέχνη της συνειδη­τής συγκράτησης για πέντε χιλιάδες τουλά­χιστο διεισδύσεις προτού εκσπερματίσει, γιατί έτσι δυναμοποιείται ολόκληρη η ύπαρ­ξή του.

Οι διδασκαλίες του Ταοϊστή δάσκαλου Τουνγκ προσθέτουν κι άλλες πληροφορίες: Ο άντρας πρέπει να είναι πάντα σίγουρος ότι η γυναίκα φτάνει, μέσα από την ερωτική επαφή τους, σε οργασμό. Μόλις νιώσει ότι θέλει να εκσπερματίσει, πρέπει ν' αρχίσει να δίνει μικρά επανειλημμένα κτυπήματα με το Όπλο του, παίζοντας ανάμεσα στις χορδές της Λύ­ρας της και τη Σπηλιά της σε σχήμα Σιταρόκοκκου (τα χείλη του αιδοίου και το εσωτερικό Γιόνι της)· οι κινήσεις αυτές θυμίζουν παιδί που τραβάει με το στόμα του τις ρόγες της μάνας του. 
Ό άντρας πρέπει να κλείσει τα μά­τια και να συγκεντρώσει τη σκέψη του. Πιέ­ζοντας τη γλώσσα του στον ουρανίσκο, λυγίζει την πλάτη και τεντώνει το λαιμό του. Ανοίγοντας τα ρουθούνια του διάπλατα και τρα­βώντας πίσω τους ώμους του, κλείνει το στό­μα του και εισπνέει από τη μύτη. Αυτό αναστέλλει την εκσπερμάτωση και κάνει το σπέρ­μα ν’ ανέβει προς τα πάνω. Ο έλεγχος της εκσπερμάτωσης δεν είναι πράγμα αδύνατο για τον άντρα. Όταν κάνει έρωτα με μία γυναίκα, θα πρέπει ν’ αποβάλλει το σπέρμα του δύο ή τρείς φορές σε κάθε δέκα συναντήσεις.
Αποτραβώντας λίγο το Λίνγκαμ του και παίζοντάς το γύρω από την είσοδο του Γιόνι, ο άντρας απορροφά τις εκκρίσεις Γιν και «γαλουχείται από τη σύντρο­φό του»· αυτό του δίνει πρόσθετη δύνα­μη. Ένα θιβετανικό μυστικό κείμενο αποκαλεί αυτή την πράξη «άρμεγμα της Ουράνιας Αγελάδας». Η πίεση της γλώσσας στον ουρανίσκο, πίσω ακριβώς από τα μπροστινά δόντια, είναι μια άλλη τεχνική για τον έλεγχο της εκσπερμάτωσης. Προκαλεί ένα άλλο βραχυκύκλωμα και ρίχνει την ένταση του πάθους. Το ρούφηγμα της αναπνοής μέσα από την τυλιγμένη γλώσσα έχει σταθεροποιητικό αποτέλεσμα.

Οι Ταντρικές τεχνικές προτείνουν τις ίδιες τεχνικές για τον έλεγχο της εκσπερμάτωσης, με την εξαίρεση της χρησιμοποίησης του Πινγκ-ι (μεσημβρινός πάνω από το δεξί στήθος). Ο Ταντρισμός δίνει κυρίως έμφαση στην ανάγκη γι’ απόκτηση έλεγχου της αναπνοής (Πραναγιάμα) και του διαλογισμού, δεν είναι περίεργο που συγκεκριμένες εξωτερικές  τεχνικές σπάνια αναφέρονται. Ένα ιδιαί­τερο ωστόσο χαρακτηριστικό είναι η έμ­φαση που δίνεται στον έλεγχο του προ­σωπικού σφιγκτήρα που, όταν τελειοποιείται, δημιουργεί το ίδιο αποτέλεσμα με την εφαρμογή πίεσης στην περιοχή ανάμεσα στο όσχεο και τον πρωκτό. Ο έλεγ­χος του πρωκτικού σφιγκτήρα αποτελεί τεχνική της Κουνταλίνι Γιόγκα και συνίσταται στην επανειλημμένη συστολή των μυών γύρω από τον πρωκτό, πράγμα που οδηγεί προς τα πάνω τις καθοδικά κινού­μενες ενέργειες. Ο έλεγχος τού πρωκτι­κού σφιγκτήρα, γνωστός σαν Μούλα Μπάντα, τελειοποιείται όταν συνοδεύε­ται από Γιογκικές Ασάνα και εξάσκηση διαλογισμού.

Ορισμένα Γιογκικά και Ταντρικά κείμενα τονίζουν μια τεχνική γνωστή σαν Βατζρολί Μούντρα («Διαμαντένια Σφραγί­δα»). Σύμφωνα μ’ αυτή την προχωρημένη Γιογκική πρακτική, ο άντρας καθοδηγεί προς τα πάνω τα υγρά μέσα από το Λίνγκαμ, με τη βοήθεια συσπάσεων του διαφράγματος. Οι πρακτικές αυτές είναι επικίνδυνες και όχι ιδιαίτερα απαραίτητες για τους περισσότερους εραστές. Άλλες Γιογκικές τεχνικές γνωστές σαν Μπάντα («Κλειδαριές») βοηθούν στη συγκράτηση μέσα από τη συστολή ή το φυσικό μπλοκάρισμα των κυκλωμάτων ζωτικής ενέργειας. Μερικές από τις πιο πολύπλοκες Γιογκικές Ασάνα δημιουργούν Μπάντα πού βοηθούν κάθε προσπάθεια συγκρά­τησης. Πολλές περίπλοκες σεξουαλικές στάσεις έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα στον έλεγχο της εκσπερμάτωσης. Αυτές είναι καλύτερα ν’ ανακαλύπτονται αυθόρμητα στη διάρκεια της ερωτικής πρά­ξης παρά να δοκιμάζονται προηγούμενα χωρίς πάθος.

Ο Ταντρισμός τονίζει ότι ορισμένες σεξουαλικές στάσεις είναι αποτελεσματικές στην προσπάθεια για έλεγχο της εκσπερμάτωσης. Οι καθιστές ή ανακαθιστές στάσεις είναι ιδιαίτερα κατάλληλες γι’ αυτή τη δουλειά, ακριβώς γιατί καθο­δηγούν από μόνες τους την ενέργεια προς τα πάνω. Οι δύσκολες Ταντρικές στάσεις όπου ό άντρας στέκεται κατακόρυφα και στηρίζεται στο κεφάλι ή την πλάτη, οδηγούν κι αυτές τη σεξουαλική ενέργεια πίσω στο κεφάλι. Στις παραλλα­γές που χρησιμοποιούνται στη Γιόγκα του σεξ, η γυναίκα κάνει όλες τις κινή­σεις ενώ ο άντρας διατηρεί τη στάση του και συγκρατεί το σπέρμα του. Μια από τις πιο κατάλληλες στάσεις για τον έλεγχο της εκσπερμάτωσης πραγματοποιείται με τον άντρα ξαπλωμένο ανάσκελα και ακίνητο. Σ’ αυτή τη στάση, η γυναικά παίρνει όλη την ευθύνη να τον βοηθήσει να μην εκσπερματίσει. Αυτή κάνει όλες τις κινήσεις πού θα έκανε κανονικά ο άντρας.

Η νοητική επανάληψη των Μάντρα, ο οραματισμός και ο διαλογισμός είναι αποτελεσματικότατες τεχνικές για — σταθεροποίηση της αναπνοής, της σκέψης και τού σπέρματος. Όταν μάλιστα ο άντρας μπορεί να οραματιστεί τη διαδικασία του μετασχηματισμού της ενέργειας, τότε ο έλεγχος της εκσπερμάτισης γίνεται ευκολότερος. Στη διάρκεια του οραματισμού βλέπει τις ζωτικές ενέργειες ν' ανεβαίνουν το κεντρικό κα­νάλι, ανοίγοντας κι εμπλουτίζοντας τα ψυχικά κέντρα το ένα μετά το άλλο. 

Όταν οι ζωτικές ενέργειες φτάνουν στο κέντρο του κεφαλιού, αναζωογονούν ολόκληρο το ψυχοσύστημα. Τα λεπτά νεύρα, οι μεσημβρινοί του σώματος, τα ψυχικά κέντρα και η ροή της σεξουαλι­κής ενέργειας μέσα από αυτά, όλα πρέ­πει να συγκρατούνται στο μάτι του νου. Όταν εισπνέετε, προσπαθείτε να οραματιστείτε τη ζωτική ενέργεια να διαπερνά ολόκληρη την ύπαρξή σας, να μετασχη­ματίζεται και να εκλεπτύνεται στο ανοδικό ταξίδι της μέσα από τα ψυχικά κέν­τρα. Ταυτόχρονα, οραματιστείτε τη θη­λυκή σύντροφό σας σαν Ζωντανή θεά και αφοσιωθείτε στην ολόπλευρη ικανο­ποίησή της.


"Η τέχνη της έκστασης στον  έρωτα"
Νικ Νταγκλας - Πεννυ Σινγκερ