Translate

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Μετατρέποντας το SEX σε βαθιά διαλογιστική εκστατική εμπειρία

Απόσπασμα από το βιβλίο 
Τάντρα Πνευματικότητα και Sex

Ερώτηση: “Πώς μπορεί κανείς να μετατρέψει τη σεξουαλική πράξη σε διαλογιστική εμπειρία; Πρέπει να εφαρμόσει ειδικές στάσεις στο σεξ;

Osho: Οι στάσεις δεν έχουν σχέση, οι στάσεις δεν έχουν μεγάλη σημασία. Το σημαντικό είναι η στά­ση του νου - όχι η στάση του σώματος, αλλά η στάση του νου. Αλλά αν αλλάξεις το νου σου, ίσως θελήσεις να αλλάξεις και τις στάσεις σου, επειδή αυτά σχετίζονται. Αλλά οι στάσεις δεν εί­ναι θεμελιώδεις.

Για παράδειγμα, ο άντρας είναι πάντοτε πάνω στη γυναίκα - από πάνω από τη γυναίκα. Είναι μια εγωιστική στάση, γιατί ο άντρας αισθάνεται πάντα ότι είναι καλύτερος, ανώτερος. Πώς μπορεί να βρεθεί κάτω από τη γυναίκα; Αλλά σε ολόκλη­ρο τον κόσμο, στις πρωτόγονες κοινωνίες, η γυ­ναίκα είναι πάνω από τον άντρα. Έτσι στην Αφρι­κή αυτή η στάση είναι γνωστή ως ιεραποστολική στάση - γιατί, όταν πήγαν για πρώτη φορά στην Αφρική οι ιεραπόστολοι, οι Χριστιανοί ιεραπό­στολοι, οι πρωτόγονοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν: «Μα τι κάνουν; θα τη σκοτώσουν τη γυ­ναίκα!»


Στην Αφρική είναι γνωστή ως ιεραποστολική στάση. Οι πρωτόγονοι Αφρικανοί λένε ότι είναι βίαιο αυτό - να είναι ο άντρας πάνω από τη γυναί­κα. Είναι πιο αδύναμη, πιο λεπτή - εκείνη πρέπει να είναι πάνω από τον άντρα. Είναι όμως δύσκο­λο να σκεφτεί ο άντρας τον εαυτό του ως κατώτε­ρο της γυναίκας, κάτω από αυτήν.
Αν ο νους σου αλλάξει, θ’ αλλάξουν πολλά πράγματα - πολλά πράγματα θ’ αλλάξουν. Είναι καλύτερα να είναι η γυναίκα από πάνω, για πολ­λούς λόγους. Γιατί αν η γυναίκα είναι από πάνω... είναι παθητική, δε θα ασκήσει πολλή βία. Απλώς θα χαλαρώσει. Κι ο άντρας από κάτω της δεν μπο­ρεί να κάνει πολλά - θα χρειαστεί να χαλαρώσει. Είναι καλό. Αν είναι από πάνω θα γίνει βίαιος. Θα κάνει πολλά, ενώ τίποτα δε χρειάζεται να κάνεις από τη μεριά σου. Για την Τάντρα πρέπει να χαλα­ρώσεις, έτσι είναι καλό να βρίσκεται από πάνω η γυναίκα. Μπορεί να χαλαρώσει καλύτερα από οποιονδήποτε άντρα. Η θηλυκή ψυχολογία είναι πιο παθητική, έτσι η χαλάρωση έρχεται εύκολα.

Οι στάσεις θα αλλάξουν, αλλά μη σε απασχο­λούν πολύ οι στάσεις. Πρώτα να αλλάξεις το νου σου. Παραδώσου στη ζωική δύναμη, να πλέεις μέ­σα της. Μερικές φορές, αν είσαστε πραγματικά παραδομένοι, τα σώματά σας θα πάρουν τη σωστή στάση που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Αν και οι δυο σύντροφοι είναι βαθιά παραδομένοι, τότε τα σώματά τους θα πάρουν τη σωστή στάση που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή.
Και κάθε μέρα οι καταστάσεις αλλάζουν, έτσι δεν είναι ανάγκη να το κανονίζεις από πριν. Εκεί είναι το λάθος - ότι προσπαθείς να κανονίζεις. Όταν προσπαθείς να κανονίζεις, κανονίζεις με το νου σου. Τότε δεν παραδίνεσαι. Αν παραδοθείς, τότε άφησε τα πράγματα να πάρουν τη μορφή τους. Και υπάρχει μια θαυμάσια αρμονία - όταν κι οι δυο σύντροφοι έχουν παρα­δοθεί, παίρνουν πολλές στάσεις ή δεν τις παίρ­νουν και απλώς χαλαρώνουν. Αλλά αυτό εξαρτάται από τη ζωική δύναμη κι όχι από την εκ των προτέρων εγκεφαλική απόφασή σου. Δε χρειάζε­ται ν’ αποφασίσεις τίποτα εκ των προτέρων! 

Η απόφαση αυτή είναι το πρόβλημα. Ακόμα και για να κάνεις έρωτα, αποφασίζεις. Ακόμα και για να κάνεις έρωτα, πας και συμβουλεύεσαι βιβλία. Υπάρχουν βιβλία για το πώς να κάνεις έρωτα. Αυ­τό δείχνει τι είδος ανθρώπινου νου έχουμε δημι­ουργήσει - πώς να κάνεις έρωτα. Τότε ο έρωτας γίνεται εγκεφαλικός· σκέφτεσαι τα πάντα. Πράγ­ματι, κάνεις μια πρόβα μέσα στο νου σου κι έπειτα εκτελείς. Είναι αντιγραφή τότε ποτέ δεν είναι αληθινό. Εκτελείς εκείνο που του έκανες πρόβα. Είναι ηθοποιία' δεν είναι γνήσιο.
Απλώς παραδώσου και κινήσου μαζί με τη δύ­ναμη, όπου κι αν οδηγεί. Τι είναι αυτός ο φόβος; Γιατί να φοβάσαι; Αν δεν μπορείς να είσαι άφοβος με τον εραστή σου, τότε πού θα είσαι άφοβος; Κι όταν νιώσεις πως η ζωική δύναμη βοηθά τον εαυτό της και παίρνει το σωστό μονοπάτι που χρειάζε­ται, αυτό θα σου δώσει μια πολύ βασική διορατι­κότητα μέσα στη ζωή. Τότε μπορείς να αφήσεις όλη σου τη ζωή στο θεϊκό. Δηλαδή στον αγαπημέ­νο σου.
Τότε αφήνεις όλη τη ζωή σου στο θεϊκό. Τότε δε σκέφτεσαι και δεν προγραμματίζεις. Δεν πιέζεις το μέλλον να γίνει σύμφωνα με τη γνώμη σου. Αφήνεις απλώς τον εαυτό σου να κινηθεί μέσα στο μέλλον σύμφωνα με το θεϊκό, σύμφωνα με το σύ­νολο.

Αλλά, πώς να κάνεις διαλογισμό τη σεξουαλι­κή πράξη; Όταν παραδίνεσαι, γίνεται από μόνη της. Μη τη σκέφτεσαι - άφησέ τη να συμβεί. Κι εσύ να είσαι χαλαρωμένος μην προηγείσαι. Είναι αυ­τό ένα από τα βασικά προβλήματα με το νου: πάντοτε προηγείται. Πάντοτε αναζητάει το αποτέ­λεσμα και το αποτέλεσμα βρίσκεται στο μέλλον. Έτσι δεν είσαι ποτέ μέσα στην πράξη. Είσαι πά­ντα στο μέλλον αναζητώντας κάποιο αποτέλε­σμα. Αυτή η αναζήτηση κάποιου αποτελέσματος διαταράσσει τα πάντα' βλάπτει τα πάντα.

Να είσαι απλώς μέσα στην πράξη. Ξέχασε το μέλλον! Θα έρθει σίγουρα: δε χρειάζεται ν’ ανησυ­χείς γι’ αυτό. Και με τις ανησυχίες σου δεν πρόκει­ται να το φέρεις. Είναι ήδη στο δρόμο, έχει κιόλας έρθει. Ξέχασέ το. Εσύ να ’σαι απλώς εδώ και τώρα.
Και το σεξ μπορεί να γίνει βαθιά ενόραση στο πώς να είσαι εδώ και τώρα. Είναι, νομίζω, η μόνη πράξη που έχει απομείνει στην οποία μπορείς να είσαι εδώ και τώρα. Δεν μπορείς να είσαι εδώ και τώρα όταν είσαι στο γραφείο σου δεν μπορείς να είσαι εδώ και τώρα όταν σπουδάζεις στο κολέγιό σου δεν μπορείς να είσαι εδώ και τώρα πουθενά σ’ αυτόν το σύγχρονο κόσμο. Μόνο στον έρωτα μπο­ρείς να είσαι εδώ και τώρα.

Όμως ακόμα κι εκεί δε συμβαίνει έτσι. Σκέφτε­σαι το αποτέλεσμα. Και τώρα πολλά σύγχρονα βι­βλία δημιούργησαν πολλά καινούρια προβλήμα­τα. Επειδή διαβάζεις ένα βιβλίο για το πώς να κά­νεις έρωτα, φοβάσαι μετά αν το κάνεις σωστά ή λάθος. Διαβάζεις σ’ ένα βιβλίο πώς πρέπει να παίρνεις κάποια στάση, το είδος της στάσης, κι έπειτα φοβάσαι αν παίρνεις τη σωστή στάση ή όχι.

Οι ψυχολόγοι δημιούργησαν καινούριες ανησυ­χίες στο νου. Τώρα λένε ότι ο σύζυγος πρέπει να θυμάται αν η σύζυγός του φτάνει ή όχι στον οργα­σμό κι έτσι ανησυχεί εκείνος: «Φτάνει η γυναίκα μου στον οργασμό ή όχι;» Κι αυτή η ανησυχία δεν πρόκειται να βοηθήσει έτσι κι αλλιώς θα μετατρα­πεί σε εμπόδιο.
Και τώρα η σύζυγος ανησυχεί αν βοηθάει το σύζυγό της να χαλαρώσει τελείως ή όχι. Έτσι πρέπει να χαμογελάει ή πρέπει να δείχνει ότι αι­σθάνεται πολύ ευτυχισμένη. Όλα γίνονται ψεύτι­κα! Και οι δυο ανησυχούν για το αποτέλεσμα. Κι εξαιτίας της ανησυχίας, τα αποτελέσματα δε θα έρθουν ποτέ.
Ξεχάστε τα όλα. Κυλήστε στη στιγμή κι αφήστε ελεύθερο το σώμα σας - το σώμα σας γνωρίζει καλά έχει τη δική του σοφία. Το σώμα σας απαρ­τίζεται από σεξουαλικά κύτταρα. Έχει ενσωμα­τωμένο πρόγραμμα δε σε ρωτάει καθόλου. Απλώς αφέσου στο σώμα και το σώμα θα κινηθεί. Αυτή η απόλυτη παράδοση, το άφημα, θα δημιουργήσει αυτόματα το διαλογισμό.
Κι αν μπορείς να το νιώσεις κατά το σεξ, τότε ξέρεις ένα πράγμα: ότι όποτε παραδίνεσαι θα νιώ­θεις το ίδιο. Τότε μπορείς να παραδοθείς σ’ ένα Δάσκαλο - είναι σχέση αγάπης. Μπορείς να πα­ραδοθείς σ’ ένα Δάσκαλο, και τότε, καθώς βάζεις το κεφάλι σου στα πόδια του, το κεφάλι σου θ’ αδειάσει. Θα βρεθείς σε διαλογισμό.
Έπειτα δεν υπάρχει ανάγκη ούτε Δασκάλου - απλώς βγαίνεις έξω και παραδίνεσαι στον ουρα­νό. Ξέρεις πώς να παραδοθείς, αυτό είναι όλο. Πας και παραδίνεσαι σ’ ένα δέντρο... και μας φαί­νεται ανόητο, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε πώς να παραδοθούμε. Βλέπουμε έναν άνθρωπο — έναν πρωτόγονο άνθρωπο, ένα χωρικό να πηγαίνει στο ποτάμι, να παραδίνεται στο ποτάμι, να αποκαλεί το ποτάμι «Μητέρα», «θεϊκή Μητέρα» ή να παραδίνεται στον ήλιο που ανατέλλει, και να αποκαλεί τον ήλιο που ανατέλλει μεγάλο θεό ή να πηγαίνει σ’ ένα δέντρο και να βάζει το κεφάλι του στις ρίζες και να παραδίνεται.
Για μας είναι προλήψεις αυτά. Λες» «Τι ανοη­σίες κάνεις; Τι θα σου κάνει το δέντρο; Τι θα κάνει το ποτάμι; Δεν είναι θεοί. Και τι είναι ο ήλιος; Ο ήλιος δεν είναι θεός.» Όλα γίνονται θεός αν μπο­ρείς να παραδοθείς. Έτσι η παράδοσή σου δημιουργεί θεϊκότητα. Δεν υπάρχει τίποτα θεϊκό μόνο ένας νους που παραδίνεται δημιουργεί θεϊκότητα.

Παραδώσου στη σύζυγό σου και θα γίνει θεϊκή, παραδώσου στο σύζυγό σου και θα γίνει θεϊκός. Η θεϊκότητα αποκαλύπτεται μέσω της παράδοσης. Παραδώσου σε μια πέτρα και η πέτρα δεν υπάρχει πια — έγινε άγαλμα, είναι ζωντανή, είναι πρόσωπο.
Έτσι, απλώς για να μάθεις πώς να παραδίνε­σαι... Και όταν λέω «πώς να παραδίνεσαι», δεν εν­νοώ να ξέρεις την τεχνική. Εννοώ ότι έχεις τη φυ­σική δυνατότητα να παραδίνεσαι μέσα στην αγά­πη. Παραδώσου εκεί και νιώσε το εκεί. Κι έπειτα άσε το να απλωθεί στη ζωή σου όλη.