Translate

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Η Πεντάμορφη και το Τέρας ζουν μέσα μας.

Προσκαλώντας την έκσταση.
Ο σύγχρονος κόσμος βρίθει από τα διπλά, τις αντίθετες δυνάμεις και τις διαθέσεις που εμφανίζονται σε σύγκρουση — θηλυκό και αρσενικό, δεκτικό και επιθετικό, αγάπη και μίσος, νίκη και ήττα. Αυτές οι πολικότητες συνυπάρχουν ταυτόχρονα στη φύση μας και παλεύουν χωρίς τελειωμό μέσα μας, δημιουργώντας πίεση. Η ολότητα και η έκσταση έρχονται όταν βρούμε την ισορροπία μας μέσα στις εντάσεις της ζωής, μέσα στην αέναα μεταβαλλόμενη ροή των δυνάμεων που υπάρχουν μέσα και γύρω μας. Αυτή η κατάσταση παίρνει τη συμβολική μορφή του ιερού γάμου του εαυτού με το Πνεύμα, του Θεού με τη Θεά εντός μας, και μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε εκστατικές σχέσεις συνεργασίας με άλλους ανθρώπους.

Δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε ότι μία κατάσταση, μια ενέργεια, ένα συναίσθημα συνυπάρχει με το αντίθετό του. Πως όταν αγαπάμε, μπορεί να νιώσουμε μίσος, πως όταν δίνουμε συμβαίνει, επίσης, να παίρνουμε. Η Πεντάμορφη και το Τέρας ζουν μέσα μας. Κι εμείς προσπαθούμε να αποβάλουμε το ένα και να δεχτούμε μόνο το άλλο, να φτιάξουμε ένα ιδανικό για το πώς πρέπει να είμαστε.
Αργά ή γρήγορα, όσοι έχουν δεσμευτεί στην υπόθεση της πρόσωπικής τους ανάπτυξης κατανοούν πως η ενότητα είναι μια δυνατότητα που περιέχεται στην ποικιλία και στον αποχωρισμό. Στο μονοπάτι της Τάντρα, αντιμετωπίζουμε τη ζωή έτσι όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι και, έτσι, βρίσκουμε την ισορροπία μας. Η συνηθισμένη ζωή μας διδάσκει πώς να κατανοούμε όλο και πιο βαθιά τις αντιδράσεις, τις πεποιθήσεις, τις ερμηνείες, τα κίνητρα και τους στόχους.
Γιατί, λοιπόν, να μην αγκαλιάσετε τον εαυτό σας και τη ζωή έτσι όπως είναι, και να μάθετε να συγκροτείτε με συμπόνια και σοφία σε ενιαίο σύνολο τις φαινομενικά αντιφατικές πλευρές της φύσης σας; Αυτό μπορεί να γίνει αν αρχίσετε να δέχεστε τα πάντα έτσι όπως είναι, και όχι να μισείτε τα δύσκολα και να αγαπάτε μόνο ό,τι είναι όμορφο. Σ’ αυτή την πορεία, μαθαίνουμε να ενοποιούμε και να ισορροπούμε τη θηλυκή και την αρσενική μας φύση, κάτι που αποτελεί το κλειδί για μια ζωή πέρα από αγώνες και μια σχέση συνεργασίας πέρα από διαμάχες.
 
Η επιλογή της ολότητας καθιστά τη ζωή μια προκλητική περιπέτεια, τόσο για κάθε άτομο ξεχωριστά όσο για ολόκληρους πολιτισμούς. Τώρα, άλλωστε, διάγουμε μια περίοδο μετάβασης από το παλιό αντιεκστατικό πατριαρχικό μοντέλο σε ένα νέο μοντέλο που εκφράζει μια πιο ιερή και ισορροπημένη σχέση συνεργασίας. Οι αυταρχικές κυβερνήσεις και δομές αμφισβητούνται, ανατρέπονται και αλλάζουν παγκοσμίως. Και οι ρόλοι των δύο φύλων μεταβάλλονται. Οι άνδρες μεγαλώνουν τα παιδιά στο σπίτι όσο οι γυναίκες τους χτίζουν σταδιοδρομίες. Οι γυναίκες αποκτούν πρόσβαση σε κέντρα εξουσίας από τα οποία μέχρι πρότινος ήταν αποκλεισμένες. Οι γυναικείες φωνές και δυνάμεις αναγνωρίζονται και εκτιμιούνται με πρωτοφανή τρόπο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι γυναίκες αναδύονται δυναμικά.
Άνδρες και γυναίκες εργάζονται μαζί σε όλα τα επίπεδα, ενοποιούν τις ικανότητες και τις δυνάμεις τους και στήνουν πολυάριθμους συνεταιρισμούς, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη φορά στην ιστορία. Αυτή η κατάσταση αναγκάζει εκατομμύρια ανθρώπους και ολόκληρους πολιτισμούς να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τις παραδοσιακές εντάσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό. Ένας γάμος πραγματοποιείται παγκοσμίως σε όλα τα επίπεδα: ένας γάμος ανάμεσα στο γιν και στο γιαγκ, ένας γάμος που μπορεί να προκαλεί ενοχλήσεις αλλά, στην ουσία, προάγει τη θεραπευτική σύνθεση των αντιθέτων.
Ταυτόχρονα, ο γάμος αυτός των αντιθέτων συνιστά και μια πνευματική διαδικασία που πραγματοποιείται στους άνδρες και στις γυναίκες που επιδιώκουν να ισορροπήσουν τις αρσενικές και θηλυκές τους πολικότητες. Όλα αυτά τα φαινόμενα σχετίζονται μεταξύ τους και μεταβάλλουν ορατά τις θρησκείες, την πολιτική, τις ψυχολογοθεωρίες, τα επαγγέλματα και τους νόμους μας. Και κανείς, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πραγματικότητα αυτής της βαθιάς μεταβολής που βιώνει η ανθρωπότητα και που πραγματοποιείται ατομικό και συλλογικό επίπεδο.


Απόσπασμα από το βιβλίο 
της Margot Anand 
 ¨Η τέχνη της καθημερινής Έκστασης¨