Translate

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Η ταντρική σχέση συνεταιρικής συνεργασίας στο σώμα

Οι ενδοκρινείς αδένες λειτουργούν σαν ένα σύστημα διάδρασης σχηματίζοντας, έτσι, το ενδοκρινικό σύστημα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάθε τσάκρα αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα και τα επηρεάζει.                            Όταν κάποιο τσάκρα ανοίγει, επηρεάζει θετικά και τα υπόλοιπα, όπως θετικά επηρεάζει και το σώμα, το νου και τα συναισθήματά μας. Για να το καταλάβετε καλύτερα, φανταστείτε πώς θα λειτουργούσαν σαν ομάδα στο «Ταντρικό Συμβούλιο Διευθυντών» στο «Συνεταιρισμό του Σώματός» σας.
Το κέντρο της κορυφής της κεφαλής είναι ο φύλακας άγγελος. Παρακολουθεί τα άλλα κέντρα και μοιράζει φως και αγάπη.
Το κέντρο του τρίτου ματιού είναι ο οραματιστής και φροντίζει ώστε όλοι να έχουν μπροστά τους ολόκληρη την εικόνα, να κατανοούν το στόχο και να μένουν στην πορεία που έχουν χαράξει. Στόχος του είναι το ύψιστο επίπεδο αξιοποίησης του δυναμικού. 
Το τραγούδι της ψυχής είναι ο ομιλητής. Χαρίζει σε όλους δημιουργική φωνή και τους επιτρέπει να λένε την αλήθεια τους.
Η καρδιά είναι ο διάμεσος. Ψάχνει για κοινό έδαφος, τους αγκαλιάζει και τους αποδέχεται όλους όπως είναι, εμπιστεύεται και διατηρεί την ειρήνη.
Το ηλιακό πλέγμα είναι ο διαχειριστής. Ενισχύει και υποστηρίζει όλους τους άλλους ώστε να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, και δημιουργεί την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τα επιτεύγματα.
Το κέντρο της κοιλιάς είναι ο φύλακας της ορθής δράσης. Φροντίζει για την υγεία, τους ρυθμούς, το συγχρονισμό και τους κύκλους, συνηγορεί υπέρ της αλλαγής ή φέρνει την ολοκλήρωση.
Το σεξουαλικό κέντρο είναι ο γονιός που θέτει τα θεμέλια. Κρατά επαφή με το παρελθόν, τους προγόνους, τους νόμους και τους κανόνες της συμπεριφοράς. Αυτός ο διευθυντής είναι ο βράχος ή η άγκυρα του συστήματος και, συγχρόνως, ο παθιασμένος εταίρος που δίνει κέφι στην ομάδα.

Το συμβούλιο συνέρχεται τακτικά και κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στην ιδανική περίπτωση, και προκειμένου ο συνεταιρισμός του σώματός σας να λειτουργεί κανονικά, η εξουσία πρέπει να κατανέμεται εξίσου σε όλα τα μέλη και όλοι οι διευθυντές να συμφωνούν σε όλα τα θέματα. Συχνά, πάντως, δεν συμβαίνει αυτό. Μερικές φορές, κάποιος από τους διευθυντές ασκεί υπερβολικό έλεγχο και αρπάζει την εξουσία (Καταλαμβάνει την εξουσία της εταιρείας! Αυτό το άπληστο τσάκρα πρέπει να σταματήσει!), αφήνοντας τους άλλους αδύναμους και αναποτελεσματικούς. Όταν ένα ή περισσότερα τσάκρα ασθενούν, πονάνε ή έχουν ανάγκη από φροντίδα και δεν μπορούν να ασκήσουν την εξουσία τους, οι ευθύνες τους μεταφέρονται στα άλλα τσάκρα, και έτσι προκαλείται υπερφόρτωση του συστήματος. Μερικές φορές, οι λειτουργίες των τσάκρα υφίστανται συνολική σύγχυση ή αντικατάσταση. Όταν, για παράδειγμα, το τέταρτο και το έκτο τσάκρα βρίσκονται σε σύγχυση, η καρδιά ελέγχεται από το νου και τα συναισθήματα διανοητικοποιούνται — όπως στην περίπτωση ενός φίλου που μου είπε για τη γυναίκα με την οποία έβγαινε: «Νομίζω πως την αγαπώ».

Κάθε τσάκρα αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, αλλά όλα μαζί λειτουργούν ολογραφικά. Δηλαδή, κάθε τσάκρα περιέχει μια πλευρά ή μια εικόνα από το καθένα. Αυτό σημαίνει ότι, για να είναι ένα τσάκρα ανοιχτό και να δονείται ελεύθερα, πρέπει να είναι συντονισμένο να υποστηρίζεται από τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, για να μπορεί κάποιος να αγαπάει ουσιαστικά και να έχει ζωντανό το τέταρτο τσάκρα, της καρδιάς, χρειάζεται το γενεσιουργό πάθος του σεξουαλικού τσάκρα, την ισορροπία και ροή του τσάκρα της κοιλιάς, την ενδυνάμωση που παρέχει το τσάκρα του ηλιακού πλέγματος, τη φωνή από το τσάκρα του λαιμού, το όραμα που προσφέρει το τσάκρα του τρίτου ματιού και τη δεκτικότητα και παράδοση του τσάκρα της κορυφής του κεφαλιού.


Απόσπασμα από το βιβλίο της Margot Anand
«Η τέχνη της καθημερινής έκστασης»